"Działać bez działania,
żyć bez przymuszania,
dawać, otrzymywać..."